Polski transport 2030

W tej chwili w Polsce mamy około 2 tysięcy obowiązujących strategii, ale większość z nich leży niewykorzystana na półkach.

Furgalski: Bez pesymizmu

Furgalski: Bez pesymizmu

Maciej Dulak

Rozpad państwa polskiego w XII wieku spowodował wykształcenie się swoistego rodzaju samorządu.

Ustrój (niemal dobrze) (z)mieszany

Ustrój (niemal dobrze) (z)mieszany

Kamil Wons
Debaty Jagiellońskie:

Mateusz Morawiecki w Klubie Jagiellońskim

godz. 18:00 wtorek, 19.07.2016

Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernika

Weź udział

Dobre, bo polskie

Ten, który pozostaje w cieniu

Tomasz Turejko

Bronisław Piłsudski jest po dziś dzień uważany na Sachalinie za lokalnego bohatera.

Wykupujemy Palmolive

Maciej Dulak

Spółdzielnia Inwalidów Świt obecna jest na 25 rynkach zagranicznych.

Polskie mleko na chińskich półkach

Jordan Szołdra

Co trzeba zrobić, aby mleko popłynęło do Chin?

Z powieści miejskich polska klasa średnia wyłania się jako bierna część społeczeństwa

Mieszczanin przegląda się w literackim lustrze

Mieszczanin przegląda się w literackim lustrze

Alicja Wielgus

Bez inwestycji w kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmiany będą miały charakter fasadowy.

Kowal: W centrum musi być człowiek

Kowal: W centrum musi być człowiek

Stanisław  Kowal

Tytułowe opowiadanie zbioru Kołodziejczyka jest właściwie agresywnym podsumowaniem tematów medialnych dotyczących klasy średniej.

Nie wyszli nam ci mieszczanie

Nie wyszli nam ci mieszczanie

Katarzyna  Nowicka

Współczesne dziecko ma wiele dostępnych kanałów rozwojowych, a wcześniej miało najczęściej jedno.

Izdebski: Powierzyć dziecko światu

Izdebski: Powierzyć dziecko światu

Ryszard Izdebski

Jakkolwiek strasznie to brzmi, nasze relacje z dziećmi stają się zideologizowane

Głową w dół

Głową w dół

Paulina Mazur

Stawka w tej grze jest wysoka – chodzi o stworzenie podmiotowej wspólnoty politycznej, gotowej wziąć odpowiedzialność za własne losy.

Podmiotowość zaklęta w bronowickiej chacie

Podmiotowość zaklęta w bronowickiej chacie

Piotr Kaszczyszyn

Na papierze

Jestem swoją przeszłością

Kamil Sikora

Jego powieści przywołują na myśl wielkie dzieła kompozytorskie

Ludowa historia lubi się powtarzać

Piotr Wójcik

Bez kozery powiem, że z Ludowej historii Stanów Zjednoczonych powinno się zdawać maturę.

Polski „Stan futbolu”

Kamil Sikora

To nie przypadek, że od ponad dwudziestu lat żaden polski klub nie zagrał w Lidze Mistrzów.

Piłkę nożną można tym samym uznać za jedną z „ofiar transformacji”.

Europo – wracamy do gry!

Europo – wracamy do gry!

Krzysztof Mazur

W ciągu nieco ponad dwóch miesięcy przesłuchano go blisko 140 razy.

Dlaczego Pużak?

Dlaczego Pużak?

Bartosz Wójcik
To działa

Spółdzielczość to przede wszystkim dziedzictwo, niestety dziś już praktycznie zapomniane, II RP.

Domagalski: Spółdzielczość nie zaczęła się za komuny

Domagalski: Spółdzielczość nie zaczęła się za komuny

Maciej Dulak

Największym wyzwaniem jest zapewnienie bezpiecznego dotarcia do miejsca docelowego

Szarata: Damy radę

Szarata: Damy radę

Maciej Dulak

Sytuacja zmieniła się z początkiem 2016 roku, gdyż środki na współpracę z Polonią wróciły do Senatu.

Wspierajmy Polonusów, nie Polonię

Wspierajmy Polonusów, nie Polonię

Michał Kuc

Odpowiedzialność za organizację ŚDM nie leży w gestii Pana Boga, ale konkretnych osób.

Mały przewodnik po ŚDM

Mały przewodnik po ŚDM

Kamil Sikora

Polemika: Reformować czy likwidować?

Kto odważy się zreformować powiaty?

Bartłomiej Matura

Polski trójstopniowy podział administracyjny jest wyjątkowy na skalę europejską, lecz nie jest wyjątkowy w polskiej tradycji.

Kto odważy się zreformować powiaty?

Kto się odważy zlikwidować powiaty?

Mariusz Trojak

Powiaty są drogie w obsłudze, a ich likwidacja wydaje się uzasadniona.

Kto się odważy zlikwidować powiaty?

Bez dziedzictwa żaden naród nie przetrwa.

Kuhnke: Wciąż nie wiemy ile nam zagrabiono

Kuhnke: Wciąż nie wiemy ile nam zagrabiono

Barbara Szewczyk

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Instytut Książki nie ma mocy legislacyjnej.

Jaworski: Poziom czytelnictwa mają podnosić rodzice

Jaworski: Poziom czytelnictwa mają podnosić rodzice

Dariusz Jaworski

Sztuka – to jak ją przedstawimy, jaką jej nadamy treść – może w efekcie przekształcić pojedynczych ludzi i całe narody.

Sztuka robi nam dobry PR

Sztuka robi nam dobry PR

Adam Michalak
Więcej treści