Jacek Sokołowski

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Wolny rynek usług prawniczych działa na korzyść konsumenta, ale w ograniczonym wymiarze. W Polsce brakuje bowiem podstawowej cechy gwarantującej uczciwą konkurencję: transparentności.

Kosztowna sprawiedliwość. Propozycja zmian w opłatach sądowych i kosztach adwokackich

Kosztowna sprawiedliwość. Propozycja zmian w opłatach sądowych i kosztach adwokackich

Jacek Sokołowski

Polacy myślą w kategoriach polityki mocarstwowej, głównie dlatego że innego rodzaju podmiotowości po prostu nie znamy.

Ani piastowska, ani jagiellońska. Sieciowa podmiotowość jest możliwa [POLEMIKA]

Ani piastowska, ani jagiellońska. Sieciowa podmiotowość jest możliwa [POLEMIKA]

Jacek Sokołowski

Prawo nie ochroni wizerunku Polski z jednego prostego powodu – Polska nie jest w stanie wyegzekwować sankcji przewidzianych ustawą.

Skierowanie ustawy o IPN do Trybunału pozwoli zachować sojusznika, twarz i pole manewru

Skierowanie ustawy o IPN do Trybunału pozwoli zachować sojusznika, twarz i pole manewru

Jacek Sokołowski

Obecne ramy instytucjonalne procesu powoływania sędziów zachowują wszystkie wady rozwiązań wcześniejszych, nie wnosząc w zamian nic prócz perspektywy nieformalnego narzucania KRS kandydatów, cieszących się poparciem ministra .

Poprawy w sądach Polacy długo nie odczują. Wymiar sprawiedliwości na „dwóję z plusem”

Poprawy w sądach Polacy długo nie odczują. Wymiar sprawiedliwości na „dwóję z plusem”

Jacek Sokołowski

W celu zbudowania nowego konsensusu pomiędzy władzą polityczną a sądowniczą postulujemy utworzenie Izby Powszechnej Wykładni Prawa w Sądzie Najwyższym.

Politycy i prawnicy muszą się pogodzić. Propozycja nowego otwarcia w sporze o sądy

Politycy i prawnicy muszą się pogodzić. Propozycja nowego otwarcia w sporze o sądy

Jacek Sokołowski

Nowi sędziowie pokoju muszą czuć się związani z lokalną społecznością. Najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć jest wyłanianie sędziów w wyborach powszechnych.

Niech sędziów wybiorą Polacy. Nasza alternatywa dla reform PiS

Niech sędziów wybiorą Polacy. Nasza alternatywa dla reform PiS

Jacek Sokołowski

Prezydent nie zdecyduje się na zastosowanie weta tak jak w przypadku ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Zostaną tylko lojalni

Zostaną tylko lojalni

Jacek Sokołowski

Wielki kanclerz odszedł w chwili, którą uznać można za symboliczną. Jego świat, jego Europa i jego Niemcy – przeminęły.

Razem z Kohlem odchodzi pewna epoka

Razem z Kohlem odchodzi pewna epoka

Jacek Sokołowski

W Polsce komornik jest zarazem funkcjonariuszem publicznym i de facto prywatnym przedsiębiorcą.

Rząd nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

Rząd nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

Jacek Sokołowski
Więcej treści