#bocheński

Przyszły historyk naszej epoki, zastanawiając się nad zasadniczymi procesami pierwszego dziesięciolecia niepodległości, zatrzyma się prawdopodobnie nad centralizacją polityczną i centralizacją kulturalną.

Zły, lecz chwilowy koszmar? „O decentralizację kulturalną” Adolfa Bocheńskiego

Zły, lecz chwilowy koszmar? „O decentralizację kulturalną” Adolfa Bocheńskiego

Adolf Bocheński

W okresie II RP to myśl prawicowa w wersji konserwatywnej i endeckiej ostro piętnowała narodowe wady i społeczne zapóźnienie Polski.

Cudowne dziecko konserwatyzmu. Cat-Mackiewicz o Adolfie Bocheńskim

Cudowne dziecko konserwatyzmu. Cat-Mackiewicz o Adolfie Bocheńskim

Kazimierz Ujazdowski